Papers
 
Chairperson(s)

Admin. Staff

Academic Staff

Tutoring Staff

All Staff

Steve Jones

Doris Jung

Nilesh Kanji

Te Taka Keegan

Ryan Ko

Anupama Krishnan

Simon Laing

Robi Malik

Masood Masoodian

Michael Mayo

Tony McGregor

Sam McIntosh

Marian McPherson

Richard Nelson

David Nichols

Bernhard Pfahringer

Bronwyn Poki

Staff
All Staff >> J to P
Bronwyn Poki (Ms)Details

image of staff member

Personal Description
Ko Hikurangi te Maunga
Ko Waiapu te Awa
Ko Ngäti Porou te Iwi
Ko te Whänau-ä-Ruataupare (nö Tüpäroa) me te Whänau-ä-Räkaihoeaöku hapü.

Tënä koe

Ko Bronwyn Poki töku ingoa. I ahu mai nei au nö Te Tairawhiti, iwhänau mai, i tipu ai hoki, i reira. Engari, he Näti tüturu awau. Nö Whängara me Waihirere töku hoa tane, ä, tokorua ä mäua tamariki. E tua tata atu ana öku tau ki öku niho. Heoi anö me käti te körero mö tënei. Kua oti au i täku tohu BA Hons i Te Tohu Paetahi me te Tohu Paerua.

He moemoea nöku, kia äwhina i te piki ake o te mätauranga o Mäori mä. Ko täku mahi i raro i Te Kura Pütaiao Pängarau, Rorohiko tëtahi paenga mä aua äwhina. Koira hoki te ähua o te ao e heke mai nei ki ä tätou katoa, ahakoa te aha, ko te ao rorohiko. E rua ngä pëpa e whakaakongia atu ana e au. Ko te COMP124Y - He Tomokanga ki te Ao Rorohiko, me te COMP123A/B - The Computing Experience.

Ahakoa ko te reo Mäori te reo kaha o te whakahaerenga o te COMP124Y, ka tü te karaehe mä ngä tängata katoa, ahakoa nö whea.

Nä reira, nau mai, nau mai, haere mai.

I tutor COMP124Y which is taught predominantly in Mäori as well as the English version COMP123A/B. Another role I have is as the Support Person for all Mäori studetns within the School of Computing and Mathematical Sciences.

Heoi anö, nau mai, nau mai, haere mai.

  © 2007 FCMS. The University of Waikato - Te Whare Wananga o Waikato