Papers
 
Chairperson(s)

Admin. Staff

Academic Staff

Tutoring Staff

All Staff

Tim Elphick

Nilesh Kanji

Bronwyn Poki

Phil Treweek

Staff
Tutoring Staff >> Senior Tutors
Bronwyn Poki (Ms)Details

image of staff member

Personal Description
Ko Hikurangi te Maunga
Ko Waiapu te Awa
Ko Ngäti Porou te Iwi
Ko te Whänau-ä-Ruataupare (nö Tüpäroa) me te Whänau-ä-Räkaihoeaöku hapü.

Tënä koe

Ko Bronwyn Poki töku ingoa. I ahu mai nei au nö Te Tairawhiti, iwhänau mai, i tipu ai hoki, i reira. Engari, he Näti tüturu awau. Nö Whängara me Waihirere töku hoa tane, ä, tokorua ä mäua tamariki. E tua tata atu ana öku tau ki öku niho. Heoi anö me käti te körero mö tënei. Kua oti au i täku tohu BA Hons i Te Tohu Paetahi me te Tohu Paerua.

He moemoea nöku, kia äwhina i te piki ake o te mätauranga o Mäori mä. Ko täku mahi i raro i Te Kura Pütaiao Pängarau, Rorohiko tëtahi paenga mä aua äwhina. Koira hoki te ähua o te ao e heke mai nei ki ä tätou katoa, ahakoa te aha, ko te ao rorohiko. E rua ngä pëpa e whakaakongia atu ana e au. Ko te COMP124Y - He Tomokanga ki te Ao Rorohiko, me te COMP123A/B - The Computing Experience.

Ahakoa ko te reo Mäori te reo kaha o te whakahaerenga o te COMP124Y, ka tü te karaehe mä ngä tängata katoa, ahakoa nö whea.

Nä reira, nau mai, nau mai, haere mai.

I tutor COMP124Y which is taught predominantly in Mäori as well as the English version COMP123A/B. Another role I have is as the Support Person for all Mäori studetns within the School of Computing and Mathematical Sciences.

Heoi anö, nau mai, nau mai, haere mai.

  © 2007 FCMS. The University of Waikato - Te Whare Wananga o Waikato